Styrevervsregister

Fylkespolitikere i Troms kan inneha en rekke ulike verv. I styrevervsregisteret til Kommunenes Sentralforbund (KS) kan du søke opp alle politikerne.

Søk i styrevervsregisteret her

Det er politikerne selv som har ansvar for å legge inn egne styreverv i registeret.