Fylkesordfører

Troms fylkeskommune styres etter formannskapsmodellen, hvor fylkesordføreren er den valgte lederen av fylkestinget.

Fylkesordfører leder fylkestingets møter og skal tilrettelegge fylkestingets møter.

Mellom fylkestingssamlingene er fylkesordførerens formelle funksjon å være fylkeskommunens rettslige representant, samt representere fylkeskommunen i ulike sammenhenger.

Fylkesvaraordfører er fylkesordførers stedfortreder i de sammenhenger dette er avtalt, og representerer fylkeskommunen i ulike sammenhenger.

Invitasjoner 

Vi ber om at invitasjoner til våre politikere sendes til politisk@tromsfylke.no

Kontakt

Fylkesordfører 

Portrettbilde av smilende kvinne med rosa jakke.  - Klikk for stort bilde Lars Åke Andersen/Troms fylkeskommune

Kristina Torbergsen (Ap)

E-post:

kristina.torbergsen@tromsfylke.no

Telefon: 

481 49 203

Fylkesvaraordfører

Portrett av smilende mann i sort dressjakke. Foto.  - Klikk for stort bilde Lars Åke Andersen/Troms fylkeskommune

Benjamin Furuly (H)

E-post:

benjamin.furuly@tromsfylke.no

Telefon: 

414 47 789