Godkjente valglister

I henhold til valgloven § 6-7 skal valgmyndighetene, når listeforslagene er godkjent, legge de offisielle valglistene til Fylkestingsvalget 2023 i Troms ut til gjennomsyn.

Fylkesvalgstyret godkjent følgende valglister i Troms valgdistrikt:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Konservativt
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Nordkalottfolket
 • Norgesdemokratene
 • Partiet Sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt – Ruoksat
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti/ SG - Sosialisttalaš Gurutbellodat
 • Venstre

Se alle godkjente valglister her (PDF, 89 kB)