Hovedutvalg for kompetanse

Møteplan 2024 

Hovedutvalget for kompetanse har følgende møteplan i 2024: 

  • 20.-21. februar 
  • 13. mai
  • 23.-25. september 
  • 21. november 

Sakspapirer og vedtak 

Her finner du sakspapirer og vedtak

Medlemmer

Hovedutvalg for kompetanse
Navn Parti Rolle E-post
Cecilie Mathisen Høyre Leder cecilie.mathisen@tromsfylke.no
Maren Bakkevoll Arbeiderpartiet Nestleder mbakkevoll@gmail.com
Vegard Nordskag Arbeiderpartiet Medlem vegard.nordskag@tromsfylke.no
Anders Tørresen Høyre Medlem anders.torresen@tromsfylke.no
John Karlsen Fremskrittspartiet Medlem john.karlsen@tromsfylke.no
Lars Erik Grotdal SV - Sosialistisk Venstreparti Medlem lars.grotdal@tromsfylke.no
Elin Beate Jørgensen Rødt Medlem elin.beate.jorgensen@tromsfylke.no
June Pettersen Arbeiderpartiet I permisjon june.pettersen@tromsfylke.no

Invitasjoner 

Vi ber om at invitasjoner til våre politikere sendes til politisk@tromsfylke.no