Hovedutvalg for samferdsel

Møteplan 2024

Hovedutvalget for samferdsel har følgende møteplan i 2024: 

  • 21.-22. februar 
  • 13. mai
  • 18.-20. september
  • 21. november

Sakspapirer og vedtak 

Her finner du sakspapirer og vedtak

Medlemmer 

Hovedutvalg for samferdsel
Navn Parti Rolle E-post
Mari Siljebråten Arbeiderpartiet Leder mari.siljebraaten@tromsfylke.no
Nils Einar Samuelsen Kristelig Folkeparti Nestleder nils.samuelsen@tromsfylke.no
Geir Inge Sivertsen Høyre Medlem geir.inge.sivertsen@tromsfylke.no
Kjersti Karijord Smørvik Høyre Medlem kjersti.smorvik@tromsfylke.no
Vidar Langeland Fremskrittspartiet Medlem vidar.langeland@tromsfylke.no
Bjørn Lasse Haug Industri- og næringspartiet Medlem bjorn.lasse.haug@tromsfylke.no
Irene Lange Nordahl Senterpartiet Medlem irene.lange.nordahl@tromsfylke.no

Invitasjoner 

Vi ber om at invitasjoner til våre politikere sendes til politisk@tromsfylke.no