Slik jobber vi med folkehelse

Fylkeskommunen har et bredt spekter av oppgaver knyttet til folkehelse, som stadig er i utvikling og endring.

Vi skal iverksette regionale tiltak, støtte arbeidet med folkehelse i kommunene, og være en pådriver for å samordne folkehelsearbeidet i fylket. Vi er lovpålagt å arbeide for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.

Noe av det vi arbeider med er:

  • Å ha en oppdatert oversikt over styrker og utfordringer i fylket
  • Bidra til ny kunnskap
  • Veilede kommunene i arbeidet med eget oversiktsdokument
  • Gi innspill til kommunale planer, samt relevante regionale og statlige planer og utredninger
  • Forvalte diverse tilskuddsordninger
  • Å bidra til ny kunnskap om tema som angår folkehelsen
  • Koordinering og/eller prosjektledelse av tiltak som kan møte fylkets folkehelseutfordringer

Lovpålagt arbeid

Regionale samarbeid 

Fylkeskommunen samarbeider med regionale kompetansemiljøer om å innhente ny og oppdatert kunnskap om fylket vårt.