Kombinasjonsklasser og innføringsklasser

Dette er tilbud om grunnskoleopplæring til deg som er minoritetsspråklig.

Kombinasjonsklasse/innføringsklasse er for deg som:

  • er mellom 16 og 24 år
  • har bodd kort tid i Norge
  • har avsluttet ungdomsskolen, men ikke har tilstrekkelige norskkunnskaper og/eller fagkunnskaper til å følge undervisningen i videregående skole
  • ikke har 9-årig skole fra hjemlandet og derfor trenger norsk grunnskoleeksamen (kun kombinasjonsklassen)

Kombinasjonsklasse/innføringsklasse vil gi deg:

  • mer opplæring i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag før du starter på videregående.
  • kroppsøvingstimer
  • tilpasset undervisning i inntil 2 år uten å bruke av retten din til videregående opplæring
  • kunnskap og informasjon om videregående skole slik at du kan gjøre gode valg for videre utdanning (tilbud om hospitering)

Du får i tillegg:

  • mulighet til å avlegge grunnskoleeksamen i fagene norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag
  • mulighet til å forbedre de grunnskolekarakterene du allerede har

Kombinasjonsklasse tilbys på disse skolene:

Sjøvegan videregående skole

Ishavsbyen videregående skole

Innføringsklasse tilbys på disse skolene:

Senja videregående skole

Stangnes Rå videregående skole, avdeling Rå

Nord-Troms videregående skole