Regionalt nordområdeforum

Regionalt nordområdeforum er en arena for dialog og felles forståelse av spørsmål som er særlig relevante for utviklingen i nord. 

Dialogen skal styrke arbeidet med å videreutvikle nordområdepolitikken og bidra til sterkere regionalt eierskap til arbeidet.

Medlemmer

Forumets faste medlemmer er politisk ledelse i: 

  • Utenriksdepartementet (UD)
  • Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
  • Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD)
  • Sametinget 
  • de tre nordnorske fylkeskommunene

Møter

Forumet møtes to ganger årlig i Nord-Norge. Tema på dagsorden fastsettes i dialog med forumets faste medlemmer og varierer fra gang til gang. Dialog med fylkeskommuner og sentrale fagmiljøer i nord er viktig for samordning av nasjonal og regional innsats i nordområdepolitikken. 

Fylkeskommunene og Sametinget har et særlig ansvar for å informere om aktuelle muligheter og utfordringer i landsdelen som har relevans for videreutviklingen av regjeringens nordområdepolitikk.

Vertskapsansvaret for møtene rullerer mellom fylkene og Sametinget. Verten for møtet bestemmer møtested.

Sekretariat

Sekretariatet for Regionalt nordområdeforum ligger i Vadsø.