Artist-in-Residence

Artist-in-Residence-programmer er en strategi for å øke nasjonalt og internasjonalt samarbeid og utveksling for kunstnere og institusjoner, og for å skape nettverk innenfor visuell kunst.

Internasjonalt fokus og nettverkssamarbeid er med på å utvikle og fremheve arbeidet som gjøres innen kunst i regionen.

I Troms er det i dag følgende residenser som tar imot gjestekunstnere:

Atelierene gir kunstnere en sjanse til å bli kjent med fylket og lokale muligheter. Utvekslingsprogrammer rundt residensene, som for eksempel programmene rundt gjestatelieret ved Troms fylkeskultursenter, gjør dem til attraktive møteplasser. Dette åpner opp for internasjonale utvekslingsmuligheter for kunstnere. 

Artist-in-Residence-programmet knyttet til gjesteatelieret ved Troms fylkeskultursenter er en del av vår satsing på visuell kunst. Vi ønsker å styrke den internasjonale samtidskunstscenen i regionen. Regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere gis mulighet til et opphold i regionen til inspirasjon, utvikling og nettverksbygging.