Den nordnorske kulturavtalen

Sammen med Finnmark og Nordland fylkeskommuner samarbeider vi om, og gir driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner i landsdelen. Nordnorske organisasjoner for skapende og utøvende kunstnere får også tilskudd fra oss.

Den nordnorske kulturavtalen 2022-2025 ble vedtatt i fylkestingene i Nordland og Troms og Finnmark i juni 2021. 

Les avtalen her (PDF, 12 MB)

Litteraturstrategi for Nord-Norge 2022-2025 ble vedtatt i fylkestinget i desember 2021 og er en del av kulturavtalen.

Les mer på fylkesbibliotekets nettsider

Disse institusjonene inngår i avtalen