Film

Vi har en bred filmsatsing rettet mot kultur og næring:

 • filmformidling til barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken
 • talentfilmsatsing for ungdom gjennom årlige tilskudd til Nordisk Ung Filmfestival - NUFF, i regi av Filmveksthuset Tvibit
 • driftstilskudd til Nordnorsk filmsenter AS gjennom Den nordnorske kulturavtalen
 • driftstilskudd Filmfond Nord AS. Regionale matchingsmidler til filmfondet, med Nordland fylkeskommune.
 • driftstilskudd Nordnorsk filmkommisjon AS med Nordland fylkeskommune.
 • festivaltilskudd til Tromsø internasjonale filmfestival - TIFF, herunder Film fra Nord-programmet, Stumfilmdager og TIFF jr. 
 • driftstilskudd til Verdensteateret - Cinemateket i Tromsø 
 • årlig samarbeid med TIFF om, og økonomisk tilskudd til filmpolitisk åpningskonferanse
 • virkeområdet Sápmi: samarbeid med The International Sámi Film Institute, med mål om å gi det samiske området kompetanse og økonomiske midler til utvikling, produksjon og distribusjon av samiske filmer på samisk språk.
 • festivaltilskudd til Arctic Moving Image & Film Festival (AMIFF), Harstad

Næringsrettet filmsatsing

 • FilmCamp er et ressurs- og et produksjonssenter for film- og TV-produksjon, og bidrar til den filmfaglige utviklingen i fylket. FilmCamp AS er eid av fylkeskommunen og en rekke kommuner i regionen. Vi bidrar i denne sammenhengen med tilskuddsmidler fra næring.
 • TIFF er landets største og viktigste filmfestival, og en betydelig formidlings- og bransjearena for film. Vi har gjennom en egen avtale, bidratt som partner for TIFF.
 • Filmveksthuset Tvibit, Tromsø kommune, er en sentral aktør i Nord-Norge for utvikling knyttet til rekruttering og talentarbeid. Vi har bidratt med tilskuddsmidler til utvikling av Filmveksthus-modellen.

Lenker: