Internasjonalt kultursamarbeid

Vi bidrar til internasjonalt kultursamarbeid.

Samarbeidet ivaretas gjennom følgende ordninger:

  • samarbeidsavtaler, prosjekt og tilskudd til, og deltakelse i faglig råd i tilskuddsordningen BarentsKult
  • deltakelse i JWGC (Joint working group on culture)
  • Artist-in-Residence