Kompetanseinstitusjoner i nord

Mange institusjoner og organisasjoner i Troms og Finnmark har spisskompetanse på et rom eller en arenas egenskaper og egnethet. Spør dem om råd i utviklingen av kulturarenaer i fylket, på alle nivå.