Litteratur

Formidling av litteratur kan foregå i mange ulike rom. Det finnes ikke noen krav til utstyr eller lokaler – det kan foregå over alt.

I alle kommuner finnes det folkebibliotek. Aktiv formidling av litteratur er et formål for virksomheten. Folkebiblioteket er et naturlig litteraturhus, og en fin arena for litteraturformidling.

Fylkesbiblioteket i Troms gjennomførte i perioden 2012-2014 prosjektet Bibliotekrom i Troms. Fokus i prosjektet var å utvikle endringsorienterte bibliotekrom. Det innebærer å tilpasse seg til lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena.

Fylkesbiblioteket gjennomførte også i perioden 2014-2018 prosjektet Folkebibliotek som litteraturhus. Målet for prosjektet var å utvikle folkebibliotekene som litteraturhus i tråd med formålsparagrafen i Lov om folkebibliotek. Tiltakene og aktivitetene i prosjektet foregikk i bibliotekene, som fikk økt arrangør- og formidlingskompetanse.

Støtteordninger for bibliotekutvikling

Kompetanselenker