Scenekunst

Teater, sirkus og dans kan vises på mange arenaer. Historiske spel spilles gjerne ute i et tilrettelagt anlegg knyttet til historiske miljøer eller tun.

For at opplevelsen av scenekunst skal være optimal, må forholdene rundt være tilrettelagt for det. Omgivelsene er viktige uansett på hvilken arena scenekunsten utøves.

Gode forhold er viktig for publikums opplevelse, men også for at utøveren skal kunne prestere og formidle det en forestilling ønsker å gi.

Nedenfor finner dere noen krav og standarder for profesjonelle aktører på turné, og andre tips for bruk av scenekunstarenaen.

Standarder og tips

Støtteordninger for oppgraderinger og nybygg

Kompetanselenker