Skolebygg

Skolebygget er landets mest brukte kulturarena. Skolene har egne elevproduksjoner, og besøk av Den kulturelle skolesekken (DKS). Hver ettermiddag bruker det frivillige kulturlivet skolene til øving og produksjoner.

I stadig flere kommuner blir det lokale kulturhuset integrert i nye skolebygg. Noen ganger blir også kulturskole og bibliotek deler av bygget.

Den moderne skolen er et flerbrukshus for mange ulike brukergrupper. De nye lokalene skal egne seg for alle. Da er det viktig at partene får være med og påvirke arealutformingen ved nybygg eller rehabilitering. I tillegg må byggeier være bevisst på at kulturdelen har andre krav enn undervisningsarealene for å oppnå et vellykket resultat.

Skolebyggfokus

Fra 2016 har Rom for kultur hatt et særlig fokus på skolebygg. Vi ønsker å være en ressurs for kommunene og andre som aktivt bruker skolebyggene som kulturarena. Både i prosessen og i arbeidet med funksjons- og arealbeskrivelsen av nye lokaler kan vi bidra.

Innen utgangen av 2030 skal alle norske barne- og ungdomsskoler være universelt utformet. Dette er et lovkrav som er lansert gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BufDir) sitt prosjekt Veikart. Selv om det ligger krav om universell utforming til alle offentlige bygg i Norge i dag, er løsningene ennå ikke gode nok.

Standarder og tips

Støtteordninger for oppgraderinger og nybygg

  • ved oppgradering og tiltak knyttet til kulturaktivitet, kan det i noen tilfeller søkes om Spillemidler til kulturarenaer
  • ta kontakt med spillemiddelkonsulenten i kommunen eller fylkeskommunen for avklaringer rundt enkeltprosjekter 

Kompetanselenker