Kunstløyper på fylkeshuset

Kunstløypene er et tilbud for ansatte, og alle som besøker fylkeshuset i Tromsø.  Med dette tilbudet ønsker vi å gjøre kunsten vi eier tilgjengelig for flere. 

I kunstsamlingen vår finner du kunstverk av Åse Texmon Rygh, Iver Jåks, Hans Ragnar Mathisen, Geir Tore Holm, Marit Følstad, Espen Gangvik, Synnøve Persen, Grete Andrea Kvaal, Aslaug Juliussen, og mange andre betydningsfulle kunstnere med tilknytning til fylket og landsdelen.

Kunstverkene i Kunstløypene på fylkeshuset i Tromsø er avmerket i et kart, som du bruker til å finne fram til hvert enkelt verk. 

Kart over kunstløyper - Klikk for stort bildeKart over kunstløyper Jasmina Bosnjak

Trim og kunstopplevelser

Kunstløypene skal gi ansatte og alle som besøker oss både trim- og kunstopplevelser. Du kan starte hvor som helst og lage egen rute, ut ifra hvor mye tid du har.  

Ansatte og besøkende vil møte forskjellige materialer, og se størrelsene i forhold til seg selv. Den opplevelsen får man ikke når man betrakter et kunstverk på en skjerm.  

QR koder og skilt plassert ved kunstverkene i løypene gir ekstra informasjon om verkene. Informasjon om kunstverkene og kart over kunstløypene finnes i norsk og nordsamisk versjon.

Prosjektet har fått støtte fra KORO (Kunst i offentlige rom).