Planer og strategier

Frem til nye planer og strategier vedtas, er tidligere planer og strategier på det visuelle kunstfeltet fortsatt retningsgivende.

Her finner du oversikt over våre gjeldende, vedtatte planer og strategier