Hvem er vi og hva gjør vi?

Kulturarvseksjonen i Troms fylkeskommune følger opp fylkeskommunens oppgaver og ansvar innenfor kulturarvfeltet. 

Vi har kompetanse innenfor arkeologi, historie, bygningsvern, fartøyvern, krigsminner, kirkegårdskultur, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminner, samt planlegging etter plan- og bygningsloven.

Hvem gjør hva?

Vi behandler saker som gjelder:

 • Automatisk fredete kulturminner
 • Vedtaks- og forskriftsfredete bygg og anlegg
 • Bygninger oppført før 1850
 • Kirker på Riksantikvarens liste over kulturhistorisk og arkitektonisk viktige kirkebygninger
 • Spørsmål om bygningsvern og antikvariske anlegg
 • Råd og faglig veiledning til kommunene
 • Alle typer arealutbyggingssaker (kulturminneaspektet)
 • Fredninger (utvelgelse og saksforberedelse)
 • Skjøtsel av automatisk fredete kulturminner
 • Tilrettelegging og formidling av kulturminner i friluft
 • Tilskudd og strategiutvikling ved museene i fylket
 • Dispensasjoner fra kulturminneloven
 • Verdensarv. Kulturminner på Unescos verdensarvliste
 • Vernestatus fartøy
 • Utførsel av fartøy eldre enn 50 år