Regional plan for klimaomstilling

Troms fylkeskommune har vedtatt å utarbeide en regional plan for klimaomstilling (RPK). Planen skal legge frem klare målsettinger og skape retning for arbeidet med å kutte klimautslipp i Troms. Regional plan for klimaomstilling forventes å vedtas i Fylkestinget i desember 2025 

Alin Andersen on Unsplash

 

 

Planprogram (PDF, 2 MB)