Planveiledning

Fylkeskommunen skal veilede og bistå kommunene i deres arbeid med planleggingsoppgaver,  jf. plan- og bygningslovens §3-2.

Veiledning kan gis gjennom hele planforløpet i form av:

  • Regionale planforum
  • Kurs og temasamlinger
  • Rådgiving om konkrete løsninger og prosesser.

Planfaglig veiledning

Fylkeskommunen kan gi planfaglig bistand til enkeltkommuner og andre aktører som har behov for det. Herunder veiledning om plansystem, planprosesser, samordning, medvirkning og politisk styring.

Kontaktpersoner 

Avdeling for areal- og samfunnsplanlegging har ansvar for å koordinere og samordne bistanden til kommunene i deres planlegging.

Ta kontakt med oss om du har spørsmål. 

Avdelingsleder

Anne Øvrejorde Rødven

E-post: anne.ovrejorde@tffk.no
Telefon: 77 78 81 73 / 413 06 747

Rådgiver arealplanlegging

Christina Solhaug Joakimsen

E-post: christina.joakimsen@tffk.no
Telefon 922 54 220

Rådgiver samfunnsplanlegging

Synnøve Lode

E-post: synnove.lode@tffk.no
Telefon: 77 78 81 67 / 416 84 979

Rådgiver areal- og samfunnsplanlegging

Andreas Einevoll

E-post: andreas.einevoll@tffk.no
Telefon: 454 28 591

Rådgiver arealplanlegging

Jorid Nysted Grønvoll

E-post: jorid.gronvoll@tffk.no
Telefon: 934 49 736