Aktuelt Samferdsel

Straks asfalteres fylkesveiene – se strekningene her

Troms fylkeskommune er straks i gang med asfaltering av fylkesvegene for året. 152.086 meter av fylkesvegene i Troms får ny asfalt i år.

Svipper er det nye navneforslaget

«Svipper» er det nye foreslåtte navnet for kollektiv- og mobilitetstilbudet i Troms. Ny app og ny grafisk profil kommer også på plass etter hvert.

Vinteraksellast i Troms oppheves fra onsdag 24. april 2024 kl. 23.59

Vinteraksellast oppheves fra onsdag 24. april 2024 kl. 23.59 på fylkesveier i Troms fylke og kommunale veier i Balsfjord kommune.

Justering i bussavganger på grunn av sjåførmangel

Fra tirsdag 2. april blir det noen færre avganger på bussene i Tromsø. På grunn av mangel på sjåfører hos Tide kuttes 1,5 prosent av rutene.

Fylket vant nasjonal teknologi-pris

ITS-prisen for 2023 er tildelt Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektleder Espen Lauvlund Nilsen tror teknologiløsninger kan gjøre våre veier tryggere i årene framover.

Tromsøværingene reiser mer miljøvennlig

Tromsøværinger er mest fornøyde med kollektivtilbudet i hele landet. Flere og flere velger miljøvennlige alternativer til bilen på sine reiser, viser Den nasjonale reisevaneundersøkelse 2023.

Emilie tegnet bussen

Konkurransen til Troms fylkeskommune fikk inn over 400 tegninger. Den fargerike tegningen til Emilie Mangerud (9 år) fra klasse 4A på Setermoen skole ble valgt ut til å pryde en hel buss. 

Tre nye fylkesveier oppgraderes

Fylkesutvalget godkjente i dag oppgradering av tre nye veistrekninger i Troms. Arbeidet er en del av den store satsingen Fylkesveiløftet, og sendes nå ut på anbud. 

Gryllefjord-Andenes: Dato for sommerferga er klar

Ferga mellom Gryllefjord og Andenes er blitt en populær reise for mange. Nå utvides sesongen med tre uker.

Tide og Troms fylkeskommune tilbyr gratis bussjåførutdanning

Mangel på bussjåfører har i lengre tid gitt utfordringer for kollektivtrafikken i Tromsø. Nå går Tide Buss og Troms fylkeskommune sammen for å dekke utdanningen til fremtidige bussjåfører.