Fornyer partnerskapet med ITS Norway

Samferdselssjef Bjørn Kavli har i dag signert ny partneravtale med ITS Norway. Dette samarbeidet har pågått siden 2019 og bidrar til viktig utvikling av trafikksikkerhet i regionen.

Jenny Simonsen, COO ITS Norway, og samferdselssjef Bjørn Kavli har fornyet avtalen. Lars Åke Andersen

– Vi har jobbet målrettet med intelligente transportsystemer (ITS) og gjennomført flere innovasjonsprosjekter med god hjelp fra ITS Norway. Etter hvert er innovasjonsarbeidet også blitt godt forankret i hele samferdselsetaten, sier Kavli.

Samarbeid og kompetansebygging

Hovedvirksomhet til ITS Norway er å tilby møteplasser for medlemmene slik at kompetanse kan deles og styrkes. Gjennom seminarer, konferanser, ekskursjoner og andre aktiviteter er målet å skape prosjekter som utvikler samferdselssektoren. Også det å finne forretningspartnere og utvikle nye markeder for medlemmene er viktig. 

Jobber for smartere, sikrere og mer bærekraftig transport

I løpet av de siste årene har transportsektoren vært gjennom en enorm utvikling. Digitalisering, automatisering og elektrifisering har gitt nye løsninger for mobilitet og logistikk. 

I Troms har fylkeskommunen jobbet bevisst med konkrete innovasjonsprosjekter for å løse utfordringer på det omfattende fylkesvegnettet. Både smale veger og rasutsatte strekninger er viktige områder som fylkeskommunen ønsker å utvikle til trygge veier for innbyggerne.

– Avtalen med ITS er viktig for at vi skal utvikle oss og bli bedre, sier Kavli.

 

Hva er egentlig ITS?

Intelligente transportsystem (ITS) er et samlebegrep for bruk av ny teknologi i transportsektoren for å gjøre transportsystemene sikrere, mer effektive og mer bærekraftig. ITS kan være mange ulike løsninger; fra sanntidsinformasjon for å gi trafikanter og transportoperatører mulighet for å ta sikrere og smartere beslutninger, til helautomatiserte transportløsninger hvor beslutningene tas for deg. ITS er viktig for utvikling av fremtidens smarte byer og samfunn som preges av god mobilitet og logistikk.