Fylket vant nasjonal teknologi-pris

ITS-prisen for 2023 er tildelt Troms og Finnmark fylkeskommune. Prosjektleder Espen Lauvlund Nilsen tror teknologiløsninger kan gjøre våre veier tryggere i årene framover.

Alfred Henrik Pietilæ (tv) og Espen Lauvlund Nilsen mottok ITS-prisen på vegne av fylkeskommunen. Marius Chramer

ITS-prisen for 2023 går til Troms og Finnmark fylkeskommune for sin ekstraordinære innsats for å ta i bruk ny teknologi for å løse utfordringer i samferdselssektoren.

ITS-prisen deles ut årlig til en person eller virksomhet som har vist kreativitet og innovasjon innen utvikling av intelligente transportsystemer (ITS) – det vil si teknologi som gjør transportsektoren tryggere og mer effektiv.

Godt samarbeid

– Dette var utrolig artig. Vi har hatt et godt samarbeid på transport- og samferdselssiden, både da Troms og Finnmark var ett fylke, og har opprettholdt dette også nå etter oppsplittingen, sier samferdselssjef Bjørn Kavli i Troms fylkeskommune. 

 Seksjonsleder i Finnmark fylkeskommune, Alfred Pietilæ, er enig

– Vi er enormt stolte og setter stor pris på denne anerkjennelsen, sier Pietilæ.

Også Espen Lauvlund Nilsen, prosjektleder innen innovasjon, ITS og teknologiutvikling hos Troms fylkeskommune er fornøyd med prisen. Lauvlund Nilsen legger vekt på at det har vært en bred og koordinert innsats, hvor alle har jobbet sammen mot et felles mål. Innsatsen har gjort at nødvendig kunnskap om ITS er tilgjengelig, godt kjent og forankret i organisasjonen.

– Det er jo utrolig kult, selvfølgelig. Det var veldig, veldig uventet, sier Espen Lauvlund Nilsen hos Troms fylkeskommune om mottakelsen av ITS-prisen.

Innovasjon og samarbeid

Prisen er for 2023 og går dermed til den tidligere sammenslåtte fylkeskommunen. 

Prisen gis med blant annet følgende begrunnelse for fylkeskommunens arbeid:

  • innovativ bruk av ITS-teknologi
  • hatt fokus på å tilpasse transportløsninger til regionens klimaforhold
  • står bak flere vellykkede prosjekter og piloter
  • god koordinering og kunnskapsdeling 
  • regionens naturgitte forutsetninger har inspirert til radikale ITS-tiltak, som elektronisk varsling av møtende trafikk
  • godt samarbeid med industrien, og fokus på bærekraft 

 

Godt samarbeid

Lauvlund Nilsen hadde aldri tenkt på at innovasjonsarbeidet kunne føre til en nasjonal pris. Men han er stolt og ydmyk på organisasjonens vegne.

Espen Lauvlund Nilsen, prosjektleder i Troms fylkeskommune. Lars Åke Andersen

Hva tror du er årsaken til at ITS Norway valgte vårt fylke som vinner?

– Innovasjon har jo vært en sentral del av vårt arbeid de siste årene. Vi har vært opptatt av å være til stede på ulike arenaer, både for å vise fram vårt arbeid og for å lære av andre. 

Vi har også hatt god kontakt med leverandører og i lag utvikla og forbedre løsninger. Det er kanskje denne tilnærminga som har blitt lagt merke til, sier Espen. 

Et eget innovasjonsteam er etablert i fylkeskommunens samferdselsetat. Der jobber de stadig for å finne nye og gode løsninger for transportsektoren. En innovasjon oppstår ofte fordi noen har et behov eller et problem som må løses. Da kan innovasjonsgruppa sette i gang en prosess som kan finne effektive og teknologiske løsninger. 

Et slikt arbeid har flere faser, fra ideen oppstår til den eventuelt blir etablert som en ferdig løsning.

Sikrere veier

Arbeidet til Espen L. Nilsen og innovasjonsgruppa i fylkeskommunen startet i 2020 etter en uformell samtale mellom en geolog og Nilsen. Geologen var spesielt interessert i løsninger for å oppdage snøskred som ramma veier. 

Det ble starten på et prosjekt som førte fram til et system for å oppdage og varsle skred, med den første suksessfulle deteksjon i januar 2023.

Espen har også jobbet med utvikling av intelligente døgnhvileplasser for tungtransportsjåfører – slik at sjåførene lettere kunne finne ledige plasser for hvilesteder.

Et annet utviklingsarbeid har vært å utvikle teknologi som automatisk kan klassifisere kjøretøy langs veiene.

Smartere fremkommelighet

«Smart fremkommelighet» er et prosjekt med mål om finne innovative løsninger på hvordan store kjøretøy kan unngå å møtes der det ikke er plass. Dette testes nå på en fylkesvei på Kvaløya. På en vei med smal kjørebane, uoversiktlige svinger, forholdsvis stor andel av tungtrafikk samt mangel på strøm og kommunikasjon. 

Espen L. Nilsen ute på testing av «Smart fremkommelighet i lag med Fredrik Malmsten fra Amparo/Qamcom.

Det er faktisk to tester samtidig. Den ene løsningen til Amparo Solutions vil alle som kjører langs fylkesvei 7768 mot Tromvik legge merke til. Sensorer i veibanen, innovative kommunikasjonsløsninger og variable skilter brukes for å varsle eller stanse trafikken når det er store kjøretøy på strekninga.

Den andre har utviklet en løsning som bruker avansert og innovativ teknologi for at trafikantene skal kunne kommunisere med hverandre. I dag gjøres dette med en app for nettbrett, men det forventes at dette er en løsning som i fremtiden vil bli innlemmet i kjøretøyene. Aventi Intelligent Communication er leverandør til dette prosjektet.

Alltid interessert i teknologi

Espen Lauvlund Nilsen har alltid vært interessert i teknologi og data. 

– I yrkeslivet har det vokst litt på seg. Etter en master i bedriftsledelse fikk jeg jobbe med næringsutvikling i Hammerfest kommune – der ble interessen for utviklingsarbeid vekket, så har det ene ført til det andre, sier Espen.

Etter noen år i Statens vegvesen der han jobbet med tekniske løsninger, kom Lauvlund Nilsen til Troms fylkeskommune og samferdselsetaten i 2020. Her har han fått lede etatens innovasjonsarbeid, og dermed jobba med ITS og teknologiløsninger. 

Et arbeid som nå er kronet med den nasjonale ITS-prisen.

ITS-prisen 

 

Styret i ITS Norway deler hvert år ut ITS-prisen til en norsk person eller virksomhet.

Prisen tildeles etter en totalvurdering hvor blant annet følgende kriterier inngår: 

  • Medvirket til viktige fremskritt for kombinert ITS og integrerte transportløsninger.
  • Kreativitet og innovasjon innen forskning, utvikling og formidling av kunnskap, tjenester og produkter på området ITS.
  • Bidrag til betydelige faglige fremskritt for ITS.
  • Medvirket i avgjørende grad til internasjonalt fokus på norsk ITS, produkter og/eller kompetanse.

 

Tidligere vinnere er 

2005 Trygve Roll-Hansen 

2006 Trond Foss, SINTEF

2007 Jacob Trondsen 

2008 Knut Evensen, Q-Free

2009 Øystein Strandli, Forskningsrådet 

2010 Ivar Christiansen, Statens vegvesen 

2011 Marit Natvig på vegne av ARKTRANS-miljøet 

2012 Richard Olsen, Forsvarets Forskningsinstitutt 

2013 Steinar Hidle Andresen og Tore Hoven (hver for seg) 

2014 Heidi Berg og Merete Tøndel på vegne av fagmiljøet i ViaNova 

2015 Eirik Skjetne, NTNU

2016 Kongsberg Gruppen v/Even Aas

2017 Kolumbus – Hjem-jobb-Hjem v/ Espen Strand Henriksen 

2018 Ketil Solvik-Olsen

2019 Torgeir Vaa, Statens vegvesen

2020 Jon Leon Ervik, Kystverket 

2021 Grethe Skundberg Link Capital & Olav Madland, Applied Autonomy

2022 ASKO konsernet

2023 Troms og Finnmark fylkeskommune 

 

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jenny Simonsen, ITS Norway 

Jenny.simonsen@its-norway.no 

958 450 55