Nå kan du lade på fem nye steder i Troms

Troms fylkeskommune bidrar til å redusere klimautslippet og nå står fem ladestasjoner rundt om i fylket klare til bruk. 

Dronebilde av landskap. Foto.  - Klikk for stort bildeNå kan du blant annet lade bilen din på Sommarøy i Tromsø kommune. Lars Åke Andersen/Troms fylkeskommune.

Kjører du el-bil til Sommarøy i Tromsø kan du nå lade bilen. Kjører du videre til Hansnes kan du lade bilen, det samme om du skulle ta turen innom Refsnes, Sørreisa og Evenskjer. Totalt fem ladestasjoner for elbiler, enten det er personbiler eller større kjøretøy kan lade på disse stedene.  

Vil gjøre det enklere å velge klimavennlig kjøretøy 

Formålet med prosjektet var å sikre tilgang til ladeinfrastruktur i områder hvor det ikke var kommersielt grunnlag for slik etablering.  

– Vi ønsker å bidra til klimavennlig infrastruktur og gjøre det lettere for folk å lade hele fylket, sier samferdselssjef Bjørn H. Kavli. 

Fylkets byggeledere og kontrollingeniører i samferdselsetaten har også fått tilgang til å bruke null-utslippsfrie tjenestebiler i oppfølging av veg- og anleggsarbeid ute på fylkesvegene.

Det er viktig at fylkeskommunen som samfunnsutvikler er pådriver i omstillingen til et mer miljøvennlig samfunn, påpeker Kavli.

En grå bil står ved en ladestasjon for el-biler. Foto.  - Klikk for stort bildeOgså tjenestebilene til Troms fylkeskommune blir å benytte seg av de nye ladestasjonene. Lars Åke Andersen/Troms fylkeskommune.

Brukervennlige løsninger

På alle stasjonene skal det være mulighet for å betale med betalingskort, men også med app. Du finner informasjon på hvert ladepunkt, også nå på engelsk.  

Det er Supercharge AS i Rogaland som har levert den tekniske løsningen og som er ansvarlig for driften. Konstruksjon på stasjonene er valgt med tanke på drift i værutsatte områder, og utformingen skal være enkel å bruke. 

Supercharge har egen helpdesk som er operativ 24/7 for å bistå kunder dersom det oppstår problem med laderne eller betalingssystemet.

«Det elektriske Troms» 

Troms fylke har et stort veinett på over 3000 kilometer fylkesvei som er sekundærvegnettet til befolkningen og reisende i Troms. Folk bor på store og små steder, på indre og ytre strøk.

I byene og langs sentrale veier begynner tettheten av ladere å bli større, mens det på mindre steder har vært mindre utbygging for lading av el-biler. Hurtigladestasjonene er en del av prosjektet «Det elektriske Troms», som er finansiert av Enova, fylkeskommunen og Troms Holding AS. 

Den siste hurtigladestasjonen som nå er under etablering, er Evenskjer. 

Det er det norske firmaet Supercharge AS (Randaberg), som har stått for prosjektering og montering av ladehabitatene. Fylkeskommunen har inngått en langsiktig driftsavtale med Supercharge AS, som står for den kommersielle tjenesten hvor de har ansvar for å drifte og vedlikeholde ladehabitatene.  

Fakta

  • Ladestasjoner står klar på Sommarøy, Hansnes, Refsnes, Sørreisa og Evenskjer.
  • Ladestasjon vil ha samlet ladekapasitet på 322kW installert effekt fordelt på 2 stk. 150kW* DC ladere og 1 stk. AC 22KW. Med dynamisk lastbalansering vil en ha kapasitet på 150kW med 300amp ladekabler på hvert CCS2 uttak. For CHAdeMO uttak vil en ha max. Lade-effekt på 60kW.
  • Supercharge AS er ansvarlig for ladestasjonene.  Supercharge har egen helpdesk som er operativ 24/7 for å bistå kunder dersom det oppstår problem med laderne eller betalingssystemet.
  • Fylkeskommunen har inngått en langsiktig driftsavtale med Supercharge AS, som står for den kommersielle tjenesten hvor de har ansvar for å drifte og vedlikeholde ladestedene.