Svipper lanseres 5. august

Men allerede nå kan du prøve den nye løsninger. I Svipper-appen kan du planlegge reisen og kjøpe billett på samme sted. 

Svipper lanseres 5. august, men allerede i sommer kan du se busser med vår nye logo etter hvert som de ruller ut med ny profil. Lars Åke Andersen

Svipper er Troms fylkeskommunes nye navn på kollektivtilbudet. Dato for lansering er satt til 5. august. Troms fylkestrafikk skrives da inn i historieboka. Men allerede i sommer kan du se Svipper-busser på veien.

Alt i én app

I dag har Troms fylkeskommune to apper for kollektivtrafikken. I Svipper-appen kan du planlegge reisen og kjøpe billett for buss og hurtigbåt i Troms på ett og samme sted. Troms Reise og Troms Billett vil være i drift som normalt frem til utgangen av august, før de skrus helt av 2. september. Men allerede i dag kan du kjøpe gyldige billetter i Svipper-appen.

– Vi er veldig glade for å få på plass en ny app. Dette er noe vi vet folk i Troms har ønsket seg lenge, sier samferdselssjef Bjørn Kavli, i Troms fylkeskommune, som har ansvaret for Svipper.

Trygg overgang

Å hjelpe 100 000 brukere inn i en ny app er en stor digital flyttejobb. Troms fylkeskommune ønsker derfor en trygg overgang før full utrulling i august, og gir av den grunn publikum anledning til å prøve den nye appen allerede nå.

Fylkeskommunen forventer at det store innrykket vil komme i midten av august når folk er tilbake fra ferie og klare for jobb og skole.

– For å ta av litt av trykket ønsker vi å slippe de ivrigste inn i appen nå. Kanskje får vi noen tilbakemeldinger også som vi kan ta med oss videre i både utviklingen av appen og i informasjonsarbeidet, sier Kavli.

Nasjonalt samarbeid

Den nye Svipper-appen er utviklet av AtB i Trøndelag og gjort tilgjengelig for Troms gjennom et samarbeidsprosjekt mellom flere fylkeskommuner. Troms fylkeskommune skal bidra til videreutvikling av nye funksjoner i den nye appen, som også vil komme andre fylkeskommuner i samarbeidet til gode.

– Vi er veldig glade for å samarbeide med andre fylkeskommuner om felles løsninger. Det kommer både tjenesten vår til gode og sørger for en bedre utnyttelse av offentlige ressurser, sier Kavli.

Dette er Svipper

Svipper er Troms fylkeskommunes nye navn for kollektivtilbudet.

Den 5. august lanseres Svipper. Da er også svipper.no tilgjengelig.

Svipper representerer alle sider ved reisen, fra reiseplanlegging, billettkjøp og fremkomstmidler i kollektivtrafikken i Troms.

I den nye Svipper-appen kan du gjøre reisesøk og kjøpe billetter.

Svipper omfatter buss-, hurtigbåt- og fergetilbudet i Troms. Planen er også å utvikle nye tjenester.

Svipper-appen bygger på den nasjonale plattformen til Entur.

Troms Reise og Troms Billett blir avviklet 1. september.