Fylkesveiløftet

Fra 2022 til 2025 skal det investeres 2 milliarder kroner i fylkesveiene i Troms. Totalt skal 1100 kilometer fylkesvei utbedres i fireårsperioden.

Dette er et gult skilte ved siden av en vei. - Klikk for stort bildeFylkesveiløftet er i gang, her i sommer 2023 ved fv. 862 Sjøtun – Sandneshamn. TFFK / Sophia-Charlotte Hahn

Her finner du mer informasjon over Fylkesveiløftet og prosjektene

Fylkesveiløftet prosjekter
Strekning Kommune Status
Fv. 8290 Grov - Botnelva Tjeldsund Utført
Fv. 862 Sjøtun-Sandneshamn Tromsø Utført
Fv. 7874 Bjorelvnes - Kårvikhamn Senja Utført
Fv. 7966 Alteidet - Jøkelfjord Kvænangen Utført
Fv. 7816 Skogstad-Storjorda Bardu Utført
Fv. 863 Skulgam - Hessfjord Tromsø og Karlsøy Utført
Fv. 862 Botnhamn - Stønnesbotn Senja Utført
Fv. 7936 Birtavarre - Kåfjorddalen Kåfjord Utført
Fv. 7948 Storslett - Kildal Nordreisa Utført
Fv. 7806 Tennevoll - Årstein Lavangen / Gratangen Under bygging
Fv. 7910/1912 Hessfjord - Dåfjord Karsløy Under bygging
Fv. 7902 Kantornes-Hans Larsanes Balsfjord/Tromsø Oppstart vår 2024
Fv. 7900 Laksvatn-Jøvik (Fornes) Balsfjord/Tromsø Oppstart vår 2024
Fv. 854 Olsborg/Minde-Målsnes Balsfjord Oppstart vår 2024

Fremkommelig veinett

Fylkesveier i Troms med manglende bæreevne i forhold til trafikkbelastningen prioriteres gjennom Fylkesveiløftet.

Fylkesveiløftet innebærer at disse veiene vil få en funksjonell bruksklasse for næringsliv og befolkningen. Dette skal sikre at veien tåler samfunnets forventninger om et fremkommelig veinett som vil betjene samfunnet på en god måte.

Tidenes største løft

Fylkesveiløftet er det største løftet som er gjort på fylkesveinettet i Troms noen gang.

I tiltakene inngår forsterkning av veikropp, dreneringstiltak og dekkelegging.

Omfang og utførelse tilpasses den enkelte streknings tekniske tilstand basert på blant annet bæreevnemålinger.

Fylkesveiløftet omfatter cirka 1/3 del av fylkesveiene, resterende inngår i ordinært dekkeprogramm over drift.