Skade på kjøretøy

Dersom man opplever skader på kjøretøy på grunn av forholdene på en fylkesvei, må man kontakte Vegtrafikksentralen for å informere om forholdene.

Deretter bør man kontakte eget forsikringsselskap. Som hovedregel gjelder at offentlig vei stilles til disposisjon for ferdsel i den stand veien er. De som benytter veien må ferdes aktpågivende og varsomt, og avpasse farten etter veiens beskaffenhet, føre, sikt og trafikkforholdene ellers på stedet.

Det er dermed ikke tilstrekkelig å påvise en skade og et økonomisk tap som følge av veiens beskaffenhet for å kunne pålegge fylkeskommunen et ansvar. Vilkåret er i så fall uaktsomhet.

Dersom man har fått skader, for eksempel på dekk eller felger på grunn av hull i en fylkesvei, er det viktig at du sender skademelding til forsikringsselskapet. Hvis fylkeskommunen er erstatningspliktig, vil forsikringsselskapet ditt rette krav mot fylkeskommunen.

Om skaden skyldes dårlig vei og akutte forhold som utgjør en fare for trafikken på fylkesveien, kontakt Vegtrafikksentralen på tlf. 175. Vegtrafikksentralen videreformidler beskjeder direkte til entreprenørene som kan utbedre situasjonen.