Varsle om hendelser og mangler

Ved trafikkfarlige situasjoner skal du ringe Vegtrafikksentralen på telefon 175.

I Vegtrafikksentralen kan du også melde om feil og mangler på fylkesveier.

Ring 175

Eksempler på trafikkfarlige situasjoner er oversvømmelser eller gjenstander i vegbanen, skade på vei og skilt, opplyser Statens vegvesen.

Vegtrafikksentralene (VTS) er Statens vegvesens operative enhet for å ivareta trafikkstyring og trafikkinformasjon på europa-, riks- og fylkesveiene. Les mer om VTS' rolle her.