Fv. 7744 Kilbotnveien

Det skal bygges gang- og sykkelvei langs fv. 7744 Kilbotnveien i Harstad kommune. Dette gjelder strekningen fra Leholla sørover til Blomjoten, som er på cirka 2 kilometer. 

Les mer om prosjektet på nettsiden til Harstadpakken.