Fv. 7748 Sørabekken bru

Sørabekken bru på fv. 7748 Sørliveien skal byttes ut. Veien ligger like utenfor Harstad sentrum mot Borkenes. Adkomst til veien skjer fra rv. 850 like ved Åsegarden.

Entreprenøren Vinter Entreprenør As skal gjennomføre prosjektet. I arbeidene inngår riving av den gamle bruen og etablering av ny bru på fv. 7748 Sørliveien. Sørliveien har en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 260.

Den eksisterende bru skal erstattes med en platebru, samt tilhørende utkiling på begge sider i en lengde på cirka 150 meter.

I samme utførelse skal det bygges en interrimsvei nedstrøms den eksisterende bruen med en lengde av cirka 150 meter.

Den oppgraderte delen av veien skal asfalteres, og om dette ikke lar seg utføre høsten 2023 skal det utføres sommeren 2024.

Oppstart blir i september 2023, og arbeidene skal avsluttes 30. november 2023.

Fakta

  • Vinter Entreprenør AS
  • ÅDT 260
  • Harstad kommune