Fv. 7748 Sørabekken bru

Sørabekken bru på fv. 7748 Sørliveien byttes ut. Veien ligger like utenfor Harstad sentrum mot Borkenes. Adkomst til veien skjer fra rv. 850 like ved Åsegarden.

Entreprenøren Vinter Entreprenør As skal gjennomføre prosjektet. I arbeidene inngår riving av den gamle bruen og etablering av ny bru på fv. 7748 Sørliveien.  Sørliveien har en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 260.

Den eksisterende bruen skal erstattes med en platebru, samt tilhørende utkiling på begge sider i en lengde på cirka 150 meter.

I samme utførelse skal det bygges en interrimsvei nedstrøms den eksisterende bruen med en lengde av cirka 150 meter.

Den oppgraderte delen av veien skal asfalteres, og om dette ikke lar seg utføre høsten 2023 skal det utføres sommeren 2024.

Oppstart var i høst 2023.

Det er en gammel bru i grønn natur. - Klikk for stort bildeSørabekken bru skiftes ut. TFFK

Fakta

  • Vinter Entreprenør AS
  • ÅDT 260
  • Harstad kommune