Fv. 7750 Kongsveien - Mercurveien

Det bygges gang- og sykkelvei i Kongsveien og Mercurveien i Harstad kommune. Det skal videre bygges en lang støttemur på nedsiden av fylkesveien fra Seljestadveien og Steinveien/Langnesveien mot nedenforliggende adkomstvei.

Les mer om prosjektet på nettsiden til Harstadpakken.