Fv. 7772 Stakkevollveien - Skattørveien

Prosjektet omfatter bygging av om lag 0,7 km ny hovedveg (fv. 7772) mellom Gimleveien og Nordøyaveien, øst for dagens vei. Stakkevollveien, som den nye vegen skal avlaste, skal rustes opp og legges til rette for kollektivtransport, sykling og gåing. 

Les mer om prosjektet på nettsiden til Tenk Tromsø.