Fv. 7872 Setermo bru

Arbeidet omfatter rehabilitering av Setermo bru langs fv. 7772 ved Sætermoen i Senja kommune.

Oppstart på anleggsarbeidet er utsatt til etter 2026.

Fakta om Setermo bru

  • Senja kommune
  • ÅDT 140
  • lengde 3,5 meter