Fv. 7872 Setermo bru

Arbeidet omfatter rehabilitering av Setermo bru langs fv. 7772 ved Sætermoen i Senja kommune.

Oppstart på arbeidet er vår 2023 og prosjektet er forventet ferdigstilt 01. oktober 2023. Entreprenøren blir utlyst første kvartal 2023.

Fakta om Setermo bru

  • Senja kommune
  • ÅDT 140
  • lengde 3,5 meter