Fv. 7892 Bentsjorda bru

Arbeidet omfattet bygging av ny bru over Bentsjordelva langs Fv. 7892 ved Bentsjord på Malangshalvøya i Tromsø kommune.

Oppstart på arbeidet var 21. mars 2022 og prosjektet er blitt ferdigstilt 01. oktober 2022. Entreprenøren var Rognmo graveservis AS.

Det ble bygd en ny bru med en lengde på 4 meter og 6,5 meter bredde. I tilknytning til brua er det blitt bygd / oppgradert 150 meter vei.

Årsdøgntrafikken over brua er 150 kjøretøy.

Bildet viser en bru over en elv, fjell og hav i bakrgunn. - Klikk for stort bildeDen nye Bentsjorda bru er blitt ferdigstilt i begynnelsen av oktober 2022. TFFK

Fakta om Bentsjorda bru

  • Tromsø kommune
  • ÅDT 150
  • 4 meter lengde