Fv. 7910 Finnkjosen bru

Arbeidet omfatter rehabilitering av Finnkjosen bru vei langs fv. 7910 på Rebbenesøy i Karlsøy kommune.

Oppstart på arbeidet er våren 2023 og prosjektet er forventet ferdigstilt 01.10.2023. Entreprenøren blir utlyst første kvartal 2023.

Det skal bygges ny bru / kulvert med en lengde på 3,5 meter og 6,5 meter bredde.

Fakta om Finnkjosen bru

  • Karlsøy kommune
  • ÅDT 30
  • bru på 3,5 m