Fv. 862 Nordfjordbotn bru

Nordfjordbotn bru på fv. 862 på Kvaløya i Tromsø kommune skal byttes ut.

Den gamle brua er på 5,57 meter og ble bygd i 1938. 

Kjørebanen på den nye brua blir på 6,5 meter.

Veien har en ÅDT (årsdøgntrafikk) på 1000.

Dette er en bru over en elv. - Klikk for stort bildeNordfjordbotn bru skal skiftes ut.Brua ligger ved fv. 862. TFK

Fakta

  • Tromsø kommune
  • ÅDT 1000
  • oppstart høst 2025