Fv. 862 Skredoverbygg, Svartholla

Svartholla – det bygges et nytt skredoverbygg ved fv. 862 Mefjordveien som skal sikre trafikk mot stein- og issprang samt snøras.

Oppdatering 21.12.2022

Veien åpnes for trafikk torsdag 22.12. kl. 12.00. Fra 3. januar 2023 vil det gjenopptas anleggsarbeid. I forbindelse med det kan det bli ventetid inntil to timer.

For mer informasjon, kontakt Vegtrafikksentralen på tlf. 175.

Det bygges et 100 meter langt skredoverbygg som skal tilknytte Svarthollatunellen og eksisterende skredoverbygg som bygges i sin helhet med lukket plasstøpt betongvegg mot Breitinden samt åpen front.

Prosjektets geografiske lokasjon er Mefjordbotn i Senja kommune.

Vei strekker seg langs fjellet - Klikk for stort bildeNy skredoverbygging mellom eksisterende skredoverbygg og tunnel Foto: TFFK

Hva skal gjøres?

Nord for tunnel ved Skjæreggelva skal det sprenges ut sørpetrau i Skjæreggelva som skal hindre sørperas over fv. 862.

Det tas samtidig ut mellom 7000 og 8000 m3 sprengt stein, som skal benyttes som bak- og overfylling på skredoverbygget.

Det skal etableres sørpebrønn med adkomstveg for tømming av sørpe, samt etableres en mindre gabionmur mellom denne og fylkesveien med sikring av rekkverk.

Det skal også legges 2 nye stikkrenner gjennom veg, i denne fasen blir det etablert en midlertid omkjøringsveg. Det kan i perioder være kortere stengetider.

Vegtunnel gjennom et fjell - Klikk for stort bildeBildet viser status per uke 33, 2022. Da steinsprangnettet var ferdig montert og selve arbeidet med kunne skredoverbygget starte. Steinsprangnett blir demontert når skredoverbygg er ferdig. TFFK

Fakta om prosjektet

  • fv. 862
  • Senja kommune
  • oppstart juni 2022
  • skredoverbygg på 100 meter
  • enhetspriskontrakt
  • ELFA er rådgivende ingeniør for prosjektering av skredoverbygg

Information in English

Closed road

Fv. 862 has been closed due to roadworks at the Svarthollatunnelen. The road will open up on Thursday, 22-12 at 12 am. From January 2023, roadworks will be started up again and there can be waiting times of up to two hours.

Kart med markering av stengt veg. - Klikk for stort bildeAlternative road in case of close fv. 862.