Fv. 862 Skredoverbygg, Svartholla

Svartholla – det er etablert et nytt skredoverbygg ved fv. 862 Mefjordveien som skal sikre trafikk mot stein- og issprang samt snøras.

Det er bygd et 100 meter langt skredoverbygg som tilknytter Svarthollatunellen og det eksisterende skredoverbygget som bygges i sin helhet med lukket plasstøpt betongvegg mot Breitinden samt åpen front.

Prosjektets geografiske lokasjon er Mefjordbotn i Senja kommune.

Hva er gjort?

Nord for tunnel ved Skjæreggelva er det sprengt ut sørpetrau i Skjæreggelva som skal hindre sørperas over fv. 862.

Det er tatt ut over 8000 m3 sprengt stein, som ble brukt som bakfylling på skredoverbygget.

Det er etablert sørpebrønn med adkomstveg for tømming av sørpe, samt etableres en mindre gabionmur mellom denne og fylkesveien med sikring av rekkverk.

Det er også lagt to nye stikkrenner gjennom veien.

Det er et nytt og et gammelt skredoverbygg. - Klikk for stort bildeDet nye skredoverbygget ved Svartholla er på plass. Sophia-Charlotte Hahn / TFK

Fakta om prosjektet

  • fv. 862
  • Senja kommune
  • oppstart juni 2022
  • skredoverbygg på 100 meter
  • enhetspriskontrakt
  • ELFA er rådgivende ingeniør for prosjektering av skredoverbygg