Fv. 863 Hjørn bru

Hjørn bru på fv. 863 på Ringvassøya i Tromsø kommune skal erstattes.

Den nye bruen vil være på 15 meter og ha 6,5 meter kjørebane.

Hjørn bru skal skiftes ut. TFK

Fakta

  • 15 meter lengde på ny bru
  • 6,5 meter kjørebane
  • entreprenør Nordasfalt AS
  • ferdigstillelse november 2024