Fv. 864 Kroken bussknutepunkt

Det skal etableres et nytt bussknutepunkt som kobler både bybusser, distriktbusser og skolebuss i Kroken i Tromsø kommune.

Les mer om prosjektet på nettsiden til Tenk Tromsø.