Fv. 8650 Joselva og Gapperoselva bru

Arbeidet omfatter bygging av to nye bruer og ny veilinje på krysningsstedene langs fv. 8650. Joselva og Gapperoselva bru er to av tre bruer i Reisadalen i Nordreisa kommune og ligger cirka 30 km fra Storslett.

Bruene i Reisadalen har byggeår 1930. Bruene er smale og har skader på rekkverk og overbygning og må på grunn av dette skiftes ut. Den tredje bruen, Bergelva bru, er allerede blitt utskiftet og ferdigstilt høsten 2021.

Bildet viser en uferdig bru på snøen ved siden av en elv, - Klikk for stort bildeFra anleggsområdet i vinter.

Oppstart på arbeide er høsten 2022 og prosjektet er planlagt ferdigstilt høsten 2023. Utførende entreprenør på prosjektet er Nordasfalt.

Ved Gapperoselva bygges det en ny prefabrikert betongbjelkebru med 23 meter spenn. I tillegg blir det gjennomført 400 meter med tilpassing og bygging av ny vei inntil den nye bruen. Ved Joselva blir det bygd en bru med 18 meter spenn, med 350 meter tilpassing. 

Fakta om prosjektet

  • fv. 8650 i Nordreisa kommune
  • entreprenør Nordasfalt
  • bru med 23 meter spenn over Gapperoselva
  • bru med 18 meter spenn over Joselva