Fv. 8650 Joselva og Gapperoselva bru

Arbeidet omfattet bygging av to nye bruer og ny veilinje på krysningsstedene langs fv. 8650. Joselva og Gapperoselva bru er to av tre bruer i Reisadalen i Nordreisa kommune og ligger cirka 30 kilometer fra Storslett.

Joselva og Gapperoselva bru er to av tre bruer i Reisadalen i Nordreisa kommune som har byggeår 1930. Joselva bru ligger cirka 30 kilometer fra Storslett på fv. 8650 og Gapperoselva bru ligger cirka 33 kilometer fra Storslett. Den tredje bruen på fylkesveien, Bergelva bru, er allerede blitt utskiftet og ferdigstilt høsten 2021.

De eksisterende bruene var særdeles smale og har hatt store skader på rekkverk og overbygning, samt at de hadde en veldig utfordrende horisontal og vertikalkurvatur.

Ved Gapperoselva er det etablert en prefabrikert betongbjelkebru med 23 meter spenn og 7,57 meter føringsbredde. En ny veilinje er etablert på begge sider av bruen, med en totalutstrekning av 430 meter. Ved Joselva er det bygd en prefabrikert betongbjelkebru med 18 meter spenn og 8,57 meter føringsbredde. Totalutstrekningen er på 395 meter.

Anleggsarbeidene har hatt oppstart i oktober 2022 og ferdigstillelse i august 2023. Entreprenøren på prosjektet var Nordasfalt AS.