Fv. 868 Pollfjelltunnelen sør – Skredoverbygg

Fv. 868 skal trygges ved hjelp av aktiv skredsikring og skredoverbygging.

Langs fv. 868 i Lyngen kommune har fylkestinget i Troms og Finnmark besluttet å sette av midler til skredsikring av det sørlige tunellinnslaget til Pollfjellet. En skredrapport har avdekket behovet for å gjøre tiltak på strekningen. Det skal bygges skredoverbygg de første 150-160 meterne av det sørlige tunellinnslaget.

De øvrige skredløpene på cirka 100 meter, skal sikres i form av et radarvarslingsanlegg med automatisk skreddeteksjon, som stenger veien ved skred. Her planlegges det om lag fire stoppepunkter.

Oppstart av skredoverbygget kom i gang november 2021. Etter kort tid ble arbeidet avbrutt, grunnet rasfare. Arbeidet startet opp igjen i juni 2022. Trafikk langs strekningen reguleres med trafikklys. Veien kan stenges i perioder når det er nødvendig.

Bratte fjell med strand i forgrunn.  - Klikk for stort bildeVeistrekningen er svært utsatt for snøskred. TFFK

Årlig går det snøskred som treffer fylkesveien ved det sørlige portalområdet. Det antas at skredsikringen med skredoverbygg av de første 150-160 meterne vil fjerne risikoen for 90 prosent av skredene på fylkesveien. For å sikre de siste 10 prosentene er det planlagt at en skredradar, plassert på Furuflaten industriområde, vil oppdage pågående skred som da stenger veien ved hjelp av automatiske bommer. I perioder under anleggstiden må det påregnes at veien blir stengt. Oppdatert informasjon om dette finner du hos Vegtrafikksentralen, her.

Kvinne foran en vegtunell.  - Klikk for stort bildeEn skredoverbygging skal sikre veien fra tunellinnslaget. TFFK

Fakta om skredsikring langs fv. 868

  • planlagt ferdigstillelse desember 2023
  • Lyngen kommune
  • lengde på skredoverbygg: 160 meter
  • EFLA er rådgivende ingeniør for prosjektering av skredoverbygg
  • trafikk reguleres med trafikklys, og veien stenges i perioder når nødvendig
  • hovedentreprenør er Alta anlegg AS