Fv. 8690 Storstein Fergeleie

Oppgradering av Storstein fergeleie – slik at den tilpasses en større ferge med ny fergedriftskontrakt for sambandet i 2023.

I juni 2023 ble kontrakten for bygging av nytt landareal på Storstein fergeleie signert. 

Vente- og parkeringsplasser på en størrelse av 7.000 m2 skal opparbeides, samt rabatter og gangareal på cirka 1.500 m2. Det skal opprettes servicebygg med toalett, venterom og teknisk rom.

En skredvoll på cirka 146 meter lengde og syv meter høyde med gabioner og støttemur skal fullføres.

I tillegg installeres det belysningsanlegg og skilt.

Bildet viser en fergekai med ferge. - Klikk for stort bildeFergekaien er blitt ferdigstilt høsten 2022. Nå skal landarealet oppgraderes. TFFK

Fakta om Storstein fergeleie fv. 8690

  • Skjervøy kommune
  • oppstillingsplass, parkeringsplass, areal for venterom, servicebygg
  • skredvoll med gabioner og støttemur
  • belysningsanlegg og skilt