Fv. 7886; fv. 86; fv. 862 Vegutbedringer på Senja

Arbeidene omfatter utbedring av veistrekningene langs fv. 7886, fv. 862 og fv. 86 på Senja. Prosjektet er basert på en rapport fra Statens vegvesen (SVV) fra 2019 for å forbedre framkommelighet for tungtransport på Senja.

Oppstart på byggearbeidene var i høst 2021 og arbeidene langs to vegstrekningene, på fv. 7886 og fv. 86, er blitt ferdigstilt i sommer 2022. Arbeidene gjennomføres av entreprenøren Målselv Maskin & Transport AS.

I sommer 2022 er det blitt ferdigstilt arbeidene på fv. 7886 mellom Huselv og Husøy, på fv. 86 mellom Nikkelverket og Ballesvika og på fv. 86 ved Bøneset og ved Lesbervannet.

Vegutbedringene omfattet breddeutvidelse, utskifting av stikkreiner og etablering av nytt rekkverk. Langs fv. 7886 ble det etablert kjettingsplasser på begge sider av strekningen og ved Riventunnelen ble det opprettet snøfang.

I dag pågår arbeidene på fv. 862 ved Pumpeneset mellom Mefjordbotn og Senjahopen. Arbeidene inkluderer sprengning av fjell, utskifting av stikkrenner, breddeutvidelse, og nytt rekkverk. Arbeidene på denne strekningen skal ferdigstilles innen 30.06.2023.

I forbindelse med byggearbeidene er veien stengt mellom Svartholla og Pumpeneset til medio desember.

Bildet viser en vei med snø,  der det er i gang byggearbeider. - Klikk for stort bildeArbeidene på Senja i november 2021. TFFK

Fakta om vegutbedringene på Senja

  • fire prioriterte strekninger
  • Fv.7886 Huselv-Husøy; Fv. 86 Torsken – Straumsbotn; Fv.86 Bøneset; Fv.862 Mefjordbotn – Senjahopen
  • breddeutvidelse
  • utskifting av stikkreiner
  • etablering av nytt rekkverk
  • entreprenør Målselv Maskin & Transport A