Skoleskyss i Troms

Fylkeskommunen har ansvaret for å organisere daglig skyss for alle elever som i henhold til opplæringsloven har rett til gratis skoleskyss i grunnskolen og videregående skole. De fleste av disse reiser med ordinære bussruter.

Eleven har rett til gratis skoleskyss dersom eleven bor over en viss avstand fra skolen:

  • 2 km for 1. klasse
  • 4 km for 2.-10. klasse
  • 6 km for elever i den videregående skolen

Korteste vinterbrøytede (forsvarlig) gangbare vei mellom hjem og skole bestemmer lengden på skoleveien.

Vil du være garantert skoleskyss til skolestart?

For elever i grunnskolen er det skolen som melder inn behov om skyss til oss.

Hvis du går på videregående skole og søker før 1. august er du garantert skoleskyss ved skolestart.

Mer informasjon 

På Troms fylkestrafikk sin nettside finner du utfyllende informasjon om skoleskyssordningen. 

Gå til fylkestrafikk.no