TT-kort (Tilrettelagt transport)

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen gir et transporttilbud til innbyggere med varig funksjonshemming og som er helt eller delvis avskåret fra å bruke det ordinære kollektivtilbudet.

Hvem får TT-kort? 

Det er din bostedskommune som avgjør om du får TT-kort eller ikke.

Kommunene godkjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier.

Bruker selv har alltid et ansvar for å informere kommunene om det skulle oppstå endringer som er av betydning i forhold til brukergodkjenningen.

Søknad skal sendes din bostedskommune for saksbehandling. Du finner lenger ned på denne siden. 

Ingen søknadsfrist

Du kan søke om å bli en del av TT-ordningen gjennom hele året. Søknaden vil bli behandlet i løpet av fire uker.

Kort utstedes så snart søknad er behandlet og godkjent.

Er du saksbehandler i kommunen? Her kan du logge inn på CERT

Ofte stilte spørsmål om TT-kortet

Retningslinjer og søknadsskjema

Her finner du retningslinjene for TT-ordningen (PDF, 114 kB)

Søknadsskjema finner du her (PDF, 458 kB)