Samarbeid med Sametinget

Samarbeidet med Sametinget er viktig og naturlig for hele regionen, og Troms har lange tradisjoner for samarbeid med Sametinget til styrking av samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Samarbeidet går på en rekke politikkområder, som språk, kultur, opplæring og næring.

I mai 2022 signerte Sametinget og daværende Troms og Finnmark fylkeskommun den gjeldende samarbeidsavtalen: