Samarbeid med Sametinget

Samarbeidet med Sametinget er viktig og naturlig for hele regionen, og både Troms og Finnmark har lange tradisjoner for samarbeid med Sametinget til styrking av samisk språk, kultur og samfunnsliv.

Samarbeidet går på en rekke politikkområder, som språk, kultur, opplæring og næring.

I mai 2022 signerte Sametinget og fylkeskommunen gjeldende samarbeidsavtale:

Se også nyhetssak om signering av avtalen 9. mai 2022.