Fylkeskommunal utdanning på nivå med bachelor

Troms fylkeskommunes fagskole, Fagskolen i Nord, har fått godkjenning i NOKUT for å opprette utdanningstilbud som kan gi utdanning opp til bachelor nivå.

En robot som sveiser. Foto - Klikk for stort bilde

NOKUT er en forkortelse for Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, og er de som godkjenner kvaliteten på utdanninger i landet. Nå har styret vedtatt at Fagskolen i Nord, for fagområdet vekstedstekniske fag, kan opprette nye og etterspurte utdanninger innen fagområdet uten å måtte søke NOKUT om godkjenning for utdanningstilbudet.

For Troms fylkeskommune og Fagskolen i Nord er dette en viktig milepæl og en anerkjennelse av det arbeidet fagskolen har lagt ned for å løfte kvaliteten i fagskolens utdanninger. Nå kan fagskolen og Troms fylkeskommune tilby en rekke utdanningstilbud og utdanningsløp fra 60 studiepoeng og opp til 180 studiepoeng, som er bachelor-nivå.

 

Hva betyr en fagområdegodkjenning

Fagområdegodkjenning gjør at fagskolen, innenfor gitte retningslinjer og prosedyrer, kan opprette nye og etterspurte utdanninger uten å måtte gå veien om å søke akkreditering av tilbudene hos NOKUT. 

Hva er NOKUT

NOKUT er et statlig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Ambisjonen til NOKUT er å sikre og bidra til å utvikle norsk utdanningskvalitet igjennom å være et framtidsrettet og internasjonalt ledende kvalitetssikringsorgan for høyere utdanning og høyere yrkesfaglig utdanning.

Hva er høyere yrkesfaglig utdanning

Høyere yrkesfaglig utdanning er basert på studentenes faglige erfaringer i et yrke før de begynner på fagskolen.

For å være kvalifisert til oppstart på høyere yrkesfaglig utdanning, er kravet til studentene at de skal ha gjennomført 4 år videregående opplæring og har tatt fagbrev innen aktuelle fag.

Krav til utdanningens faglige nivå

I lov om høyere yrkesfaglig utdanning er kravet til studentene at de etter fullført utdanning skal gå ut i jobb og bidra uten ytterligere opplæringstiltak. Dette krever utdanning med lærere med god utdanning, omfattende yrkeserfaring og med god kontakt med de næringene de ferdig utdannede fagskoleingeniørene skal jobbe i. Fagskolen disponerer avansert teknologisk utstyr, programmer og testutstyr som benyttes i utdanningene, teknologi som studentene møter i sin hverdag som fagskoleingeniører.

Ta høyere yrkesfaglig utdanning mens du er i jobb

De fleste av Fagskolen i Nord sine utdanningstilbud kan kombineres med jobb. Typisk snittalder for våre studenter er om lag 32 år, fra de yngste på 25 år til de eldste i midten av 50-årene. Det viser at det i realiteten aldri er for sent for en som har yrkesfaglig bakgrunn å ta høyere utdanning. Samtidig gir det næringslivet mulighet til å utdanne flinke fagfolk til ansvarsfulle faglige lederstillinger. Dette er utdanninger som er svært etterspurt i industrien i hele landet og gir verdifull kompetanse både til kandidatene og til industrien.