Fravær og avmelding

Det er mulig å be om og bli meldt av eksamen. Fravær på eksamen kan under gitte forutsetninger gi rett til utsatt eksamen.

Avmelding

Dersom du ønsker å melde deg av eksamen, kan du gjøre det ved å kontakte eksamensskolen. Skjer avmeldingen før påmeldingsfristen løper ut, vil du få refundert eksamensavgiften.

Fravær med rett til utsatt eksamen 

Dokumentert fravær

Etter gitte regler har du rett til utsatt eksamen påfølgende eksamenstermin uten å betale eksamensavgiften på nytt. Alt fravær må dokumenteres.

OBS: Midlertidig regelverk for grunnopplæringen om Covid-19 er ikke lenger gyldig.

Frist for innsending av dokumentasjon av fravær

Dokumentasjon må sendes eksamensskolen senest én måned etter eksamen.

Les om retten til utsatt eksamen i forskrift til opplæringsloven.

Ansvar

Privatister må selv melde seg opp til utsatt eksamen. Dette følger av § 3-24 i forskrift til opplæringsloven.

Nye rutiner for utsatt eksamen fra og med 2023

Ordningen med tilbakebetaling av eksamensavgiften som ble innført i 2022, har opphørt. Fra og med våren 2023, praktiseres følgende rutiner: 

Ved fravær som er dokumentert innen fristen, har du rett til å gå opp til utsatt eksamen første etterfølgende eksamen uten å betale eksamensavgiften på nytt. Deretter bortfaller denne retten.

Du må selv melde deg opp til utsatt eksamen påfølgende semester. Avbryt oppmeldingen når du kommer til betalingsbildet. Dernest må du sende en e-post til fylkeskommunen om at du har meldt deg opp og at du har rett til utsatt eksamen. Fylkeskommunen vil så kunne godkjenne oppmeldinga. Dette avsnittet er under revisjon og kan derfor bli endret.

Privatister i Troms kan sende e-post til eksamen@tromsfylke.no