Karakter, dokumentasjon og klage

Etter at eksamenskarakteren er publisert i Privatistportalen, kan du be om dokumentasjon. Om du mener at karakteren er feil, kan du klage på dette.

Eksamensresultater

Publisering av karakterer

Eksamenskarakteren for muntlige fag publiseres normalt i Privatistportalen dagen etter at eksamen gjennomføres, men forsinkelser kan forekomme.

For skriftlige fag fastsettes karakteren under fellessensurmøtet og den publiseres i Privatistportalen på ettermiddagen eller dagen etter siste fellessensurmøte.

Finn eksamenskarakterene i Privatistportalen

Datoer for fellessensurmøtene finner du i kalenderen på Utdanningsdirektoratets nettsider

Bestilling av vitnemål

Dersom du er eller har vært elev ved en offentlig videregående skole i Norge, skal du bestille vitnemål derfra. Husk å oppgi hvilket skoleår du gikk ut. Hvis du har tatt alle fagene som kreves for å få utstedt vitnemål som privatist, skal du bestille dette hos fylkeskommunen. 

Ønsker du å bytte ut ett eller flere fag på vitnemålet ditt med nye fag, er det den videregående skolen eller fylkeskommunen som avgjør hva du kan bytte ut. Den videregående skolen din må i så fall utstede et nytt vitnemål til deg etter Kunnskapsløftet.

Bestillingen må inneholde fullstendig navn, adresse, fødselsdato og avgangsåret.

Nye fag som ikke gir språk- og realfagspoeng, må føres på et nytt vitnemål for at de kan regnes med.

Bestilling av kompetansebevis

De som ikke skal ha vitnemål, må bestille et kompetansebevis for å dokumentere karakterforbedringer eller ny kompetanse. 

Om du ønsker kompetansebevis for bruk til søknad etter 23/5-regelen, må du presisere dette i bestillinga. Dersom du i tillegg skal dokumentere realfagskompetanse, må også dette spesifiseres.

Bestillingen må inneholde fullstendig navn, adresse, fødselsdato, fag, eksamenstermin eller skoleår for siste eksamen og eksamensskole for siste eksamen. Vi skriver normalt ikke ut fag med karakteren 1.

Hvis du avla eksamen i Troms fylkeskommune (også kalt utdanning vest i Troms og Finnmark fylkeskommune), sender du bestillingen til eksamen@tromsfylke.no.

Om du avla eksamen i Finnmark fylkeskommune (også omtalt som Utdanning øst i den gamle fylkeskommunen) sender du bestillingen til eksamen@ffk.no.

Språk-kopi

De som bestiller vitnemål, kompetansebevis eller duplikat av disse, kan også bestille kopi på engelsk.

Fellesferie

På grunn av ferieavvikling skrives det ikke ut dokumentasjon i fellesferien.

Frist for bestilling

Du må påregne leveringstid ved bestilling av kompetansebevis eller vitnemål. De som trenger dokumentasjon med innleveringsfrist 1. juli til Samordna opptak, må derfor bestille kompetansebevis i god tid. Bestilling til Troms fylkeskommune (eller en av fylkets skoler), må være oss i hende senest 1. juni.

Eksamensskolene er klar over fristene til Samordnet opptak og de forholder seg til det. Det er altså ingen grunn til å ringe skolene for å minne dem på at tiden er knapp.

Innsending av vitnemål eller kompetansebevis

Fristen for innsending av vitnemål eller kompetansebevis til Samordna opptak finner du på deres nettsider

NB! Bruk en bekreftet kopi dersom du søker på et studium per brev, slik at du får beholde originalen.

Klage

Her finner du mer informasjon om klage på privatisteksamen

Begrunnelse

Det gis ikke begrunnelse for karakter fra skriftlig eksamen. Men i forbindelse med klagebehandling grunngir de nye sensorene sin vurdering av besvarelsen.

Bestemmelsen om at karakteren ikke grunngis, har hjemmel i Forskrift til opplæringsloven

Formkrav

Klagen må stiles som et vanlig brev til eksamensskolen. Alternativt kan du bruke et klageskjema. Det må tydelig framgå hvilket fag det klages på og hvem som er klager (fullt navn, fødselsdato og klagedato). Skriv gjerne kandidatnummeret hvis du husker det.

Last ned klageskjemaet

Frist for innsending av vitnemål eller kompetansebevis etter klage

Privatister som har klaget på eksamenskarakteren og som søker opptak til universitet og høgskole gjennom Samordna opptak (SO), må sende det vitnemålet/kompetansebeviset de har, innen 1. juli. Kontakt søkerskolen eller SO om ny frist for innsending av nytt vitnemål eller kompetansebevis.

Les om søknad til høyere utdanning hos Samordna opptak

Oppmelding til ny eksamen

Dersom det er fare for at klageresultatet ikke er klart før fristen for oppmelding til eksamen går ut, må du (om du ønsker det) melde deg opp til ny eksamen. Hvis du får medhold i klagen og resultatet er positivt for deg, vil du få eksamensavgiften refundert om du har meldt deg av eksamen i det aktuelle faget.

Slik foregår vurderingen

Hvis du vil vite hvordan din prestasjon blir vurdert under eksamen i fellesfagene, kan du klikke på lenken under og deretter følge den eller de lenkene som er relevant for deg. 

Se Utdanningsdirektoratets vurderingskriterier